Opleiding en training bij Fresenius Kabi

 In Nieuws

De visie van Fresenius Kabi bij het opleiden en trainen van medewerkers is dat de medewerkers in belangrijke mate bijdragen aan het realiseren van de organisatiedoelstellingen. Voor deze bijdrage hebben zij de juiste instelling, kennis en vaardigheden nodig, als ook zicht op concrete doelstelingen en verwachtingen van de organisatie en verantwoordelijkheden binnen de organissatie.

Door een heldere positionering van het strategisch vergezicht worden medewerkers uitgedaagd om hun persoonlijke ambities, talent en potentieel aan te laten sluiten op de beweging en ontwikkeling van de organisatie. Duidelijke doelen, middelen en verantwoordelijk-heden van opleidings- en ontwikkelingsactiviteiten vormen een voorwaarde.

In 2018 hebben bij Fresenius Kabi diverse groepen medewerkers met succes een opleiding of training afgerond o.a. op het gebied van Bedrijfshulpverlening, EHBO, Lean & Six Sigma en Vapro.

BHV basis cursus
De BHV groep binnen deze locatie had behoefte aan uitbreiding van haar vrijwilligers met name bij het kantoor personeel. Na enige werving is het ons gelukt om 10 nieuwe aspirant BHV-ers te werven, waarvan 4 medewerkers die een kantoorfunctie hebben. De nieuwe groep medewerkers is gestart met een BHV basis cursus op onze locatie in Emmer-Compascuum. De eerste cursusdag bestond uit een ochtend theorie en de middag een praktijk les. De tweede BHV cursusdag was één maand later gepland. Op deze dag is de groep getraind in het verrichten van levensreddende handelingen. Alle medewerkers hebben met succes hun BHV basis cursus afgerond.

5th wave in Eco
Lean is gericht op het realiseren van de maximale waarde voor de klant met zo min mogelijk verspilling. De afgelopen maanden is een groep van vijf deelnemers gestart aan de Greenbelt. Zij hebben zich mogen buigen op Lean & Six Sigma onderwerpen. Zij hebben geleerd om processen slim, eenvoudig en doeltreffend in te richten, onderbouwd met de nodige feiten en analyses (statistiek). Onlangs hebben zij examen gedaan op de Universiteit Twente in Enschede. Iedereen is met een mooi cijfer geslaagd.

Onze zesde deelnemer is geslaagd voor haar Lean Black Belt certificaat. Zij overziet en ondersteunt verbeterprojecten en heeft de uitdagende opdracht om de organisatie stap voor stap naar een hoger niveau te verbeteren.

Vapro
Ook in de maand juni zijn twee van de operators met succes geslaagd, de ene medewerker voor Vapro A en de andere voor Vapro B. Zij hebben nu ook officieel hun Algemeen Nederlands burgerschap behaald. Dit is een verplicht onderdeel van hun MBO opleiding. Zo leren zij naast de techniek ook nog eens wat anders.

EHBO Oranje Kruis
Recentelijk heeft de nieuwe groep BHV-ers deelgenomen aan de cursus EHBO. Gedurende vier cursusdagen heeft de groep veel theorie geleerd en heel veel geoefend op elkaar en op de pop. Voor het examen kwamen twee examinatoren van het Oranje Kruis en twee lotus slachtoffers. Eindelijk was het dan zover en was het de dag van het examen. ‘s Ochtends werd er nog met de groep geoefend waarna in de middag de examens plaatsvonden. Iedereen is geslaagd.